Basisschool

Voor de leerlingen van de basisschool bieden wij de volgende lessen aan

Entreetoets training

De Entreetoets wordt gebruikt om een beeld te vormen van de vorderingen van leerlingen. Tijdens de lessen van Stichting het Succes worden met de Entreetoets training de basisvaardigheden van leerlingen gemeten en optimaal voorbereid.

Cito-toets training

In de periode van de cito-toets kunnen leerlingen, naast de andere onderdelen, zich aanmelden voor cito-trainingen, waardoor zij optimaal worden voorbereid op de toetsen. Met name de cito-toets is in het huidige systeem van doorstromen in het onderwijs cruciaal voor iedere leerling.

Taal

Heeft uw kind moeite met taal? Stichting het Succes helpt u graag! Begrijpend lezen, technisch leen, spelling en woordenschat zijn allemaal onderdelen die bij taal worden behandeld en bijgespijkerd.

Rekenen

De rekenlessen worden afgestemd naar de eisen die het onderwijssysteem per klas stelt. De onderdelen die aan bod komen verschillen per groep.

Turks

Veel ouders met een Turkse achtergrond vinden het belangrijk dat hun kind, naast de Nederlandse taal, ook de Turkse taal beheerst.

Privéles

Naast de reguliere taal- en rekenlessen hebben de ouders de mogelijkheid, om indien gewenst, hun kind te laten begeleiden bij het maken van hun huiswerk. Naar voorkeur kan dit ook individueel gegeven worden.

Samen bouwen wij aan de ontwikkeling van de leerlingen!

Waarmee kunnen we u helpen?