SAMEN OP
WEG NAAR BETERE
SCHOOLPRESTATIES!

Hoe kunnen wij u helpen?

Cito- en entreetraining

De bijlessen die wij verzorgen voor groep 7 en 8 gaan gepaard met de voorbereidingen op de entree- en cito trainingen. Het team van Stichting het Succes past deze oefenmethode toe waardoor leerlingen zo goed mogelijk worden voorbereid op de toetsen.

Bijles

Voor je lastige vakken kan je kiezen voor intensieve bijles. Je gaat aan de slag met de basis én de stof die je nu moet kunnen beheersen. Je kan al je vragen stellen en krijgt extra uitleg.

Examenbegeleiding

Met onze intensieve examenbegeleiding bereid je je optimaal voor op je schoolexamens, profielwerkstuk en eindexamens. Met veel aandacht voor plannen, motivatie en inhoudelijke hulp bij je lastige vakken.

Privéles

Naast de reguliere taal- en rekenlessen hebben de ouders de mogelijkheid, om indien gewenst, hun kind te laten begeleiden bij het maken van hun huiswerk. Naar voorkeur kan dit ook individueel gegeven worden.

Wie zijn wij?

Bij Stichting het Succes zijn we gespecialiseerd in het verzorgen van kwalitatief hoogstaande bijles in Rotterdam.

De lessen verzorgen wij in een schoolgebouw met gekwalificeerde docenten, leerkrachten en begeleiders. Hierdoor waarborgen wij de sfeer, de kwaliteit en de essentie van de bijlessen en leveren wij een actieve bijdrage aan de maatschappij.

Leren in een vertrouwde omgeving

We vinden het belangrijk, dat leerlingen zich snel thuis voelen.
Dat doen we door een veilige omgeving te bieden en veel aandacht te besteden aan het samen werken in een groep. Zo creëren we een gemoedelijke sfeer en een goed werkklimaat.

We bieden onderwijs op maat waar het nodig is en sluiten zo goed mogelijk aan bij wat een kind van ons nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Zo kan onderwijs, in een veilige, vertrouwde leeromgeving, de beste kansen voor ontplooiing bieden.

Beste Onderwijsinstelling 2021

Yes! Wij hebben de Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri award gewonnen van Beste Onderwijsinstelling 2021! Graag willen wij iedereen bedanken voor het vertrouwen, wij zijn er ontzettend blij mee 🎊 Op naar 2022!.

Wie zijn wij

Bij Stichting het Succes zijn we gespecialiseerd in het verzorgen van kwalitatief hoogstaande bijles in Rotterdam.

Beschikbare lesdagen vind je in onze leskalender

Waarmee kunnen we u helpen?