Turkse Taal & Cultuur


Veel ouders met een Turkse achtergrond vinden het belangrijk dat hun kind, naast de Nederlandse taal, ook de Turkse taal beheerst. Deze lessen bestaan onder andere uit:

  • Begrijpend lezen
  • Woordenschat
  • Technisch lezen
  • Spelling & grammatica
  • Geschiedenis en cultuur

Deze lessen zijn bestemd voor leerlingen van groepen 1 en 2 (leeftijd 3 t/m 6) en voor de groepen 3 tot en met 8 (leeftijd 6 t/m 12).

Max. 15 leerlingen per groep.

De lessen duren 110minuten. (De lestijden zijn afhankelijk van het gekozen lespakket en worden gegeven tussen 10.00 uur en 18.00 uur).

Wij zorgen zelf voor het studiemateriaal dat tijdens de lessen wordt gebruikt.

Media RSS