Taal


In de lessen behandelen we het volgende:

  • Begrijpend lezen
  • Woordenschat
  • Technisch lezen
  • Spelling & grammatica

Deze lessen zijn bestemd voor leerlingen van groep 3 t/m 8.

Max. 15 leerlingen per groep.

De lessen duren 110 minuten per onderdeel. (De lestijden zijn afhankelijk van het gekozen lespakket en worden gegeven tussen 10.00 uur en 18.00 uur).

Wij zorgen zelf voor het studiemateriaal dat tijdens de lessen wordt gebruikt.

Media RSS