Rekenen


De rekenlessen worden afgestemd naar de eisen die het onderwijssysteem per klas stelt.
De onderdelen die aan bod komen verschillen per groep.


Deze lessen zijn bestemd voor leerlingen van groep 3 t/m 8.

Max. 15 leerlingen per groep.

De lessen duren 110 minuten per onderdeel. (De lestijden zijn afhankelijk van het gekozen lespakket en worden gegeven tussen 10.00 uur en 18.00 uur).

Wij zorgen zelf voor het studiemateriaal dat tijdens de lessen wordt gebruik

 

 

Media RSS