‘Folklor’ cursus


Stichting ‘Het Succes’ organiseert Folklorlessen onder begeleiding van een professioneel docent. Je leert traditionele dansen uit verschillende delen van Turkije.


Groepsverband.

De lessen duren 1x 60 minuten. (De lestijden zijn afhankelijk van het gekozen lespakket en worden gegeven tussen 10.00 uur en 16.00 uur).

 

Media RSS