Entreetoets training


De Entreetoets, wordt gebruikt om een beeld te vormen van de vorderingen van leerlingen. Tijdens de lessen van Stichting ‘Het Succes’ worden met de Entreetoets training de basisvaardigheden van leerlingen gemeten op de volgende onderdelen:

Taal

 • Schrijven
 • Begrijpend lezen
 • Woordenschat
 • Spelling
 • Niet-werkwoorden
 • Werkwoorden

Rekenen

 • Getallen en bewerkingen
 • Verhoudingen, breuken en procenten
 • Meten, meetkunde, tijd en geld

Studievaardigheden

 • Studieteksten
 • Informatiebronnen
 • Kaartlezen
 • Schema’s, tabellen en grafieken

Vervolgens wordt bepaald bij welke onderdelen ze extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. De leerlingen volgen dan ‘de Entreetoets training’.


De Entreetoets training is bestemd voor leerlingen van groep 7.

Max. 15 leerlingen per training groep.

De lessen duren 110 minuten per onderdeel. (De lestijden zijn afhankelijk van het gekozen lespakket en worden gegeven tussen 10.00 uur en 18.00 uur).

Wij zorgen zelf voor het studiemateriaal dat tijdens de lessen wordt gebruikt.

 

Media RSS