Citotoets training


De Citotoets is een toets die leerlingen van het basisonderwijs in groep 8 afleggen waaruit een advies volgt voor het passende vervolgonderwijs. Tijdens de lessen van Stichting ‘Het Succes’ worden met de Citotoets training de basisvaardigheden van leerlingen gemeten op de volgende onderdelen:

Taal

 • Schrijven
 • Begrijpend lezen
 • Woordenschat
 • Spelling
 • Niet-werkwoorden
 • Werkwoorden

Rekenen

 • Getallen en bewerkingen
 • Verhoudingen, breuken en procenten
 • Meten, meetkunde, tijd en geld

Studievaardigheden

 • Studieteksten
 • Informatiebronnen
 • Kaartlezen
 • Schema’s, tabellen en grafieken

Vervolgens wordt bepaald bij welke onderdelen ze extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. De leerlingen volgen dan ‘de Citotoets training’.

Na de citotoets gaan wij verder met lessen ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. De docent geeft dan op maat en niveau les aan de leerlingen.


De Citotoets training is bestemd voor leerlingen van groep 8.

Max. 15 leerlingen per training groep.

De lessen duren 110minuten per onderdeel. (De lestijden zijn afhankelijk van het gekozen lespakket en worden gegeven tussen 10.00 uur en 18.00 uur).

Wij zorgen zelf voor het studiemateriaal dat tijdens de lessen wordt gebruikt.

 

Media RSS